SatelliteEye for Galathea 3
at DTU

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   

Tilbage
Data og yderligere materiale om havis

Tidsserier

data periode:
1978-2005

Klik for at se større billede

Download data filer med tidsserier af iskoncentration i de nummererede områder på kortet

A1 A2 A3 A4 A5
A6 A7 A8 A9 A10
A11 A12 A13 A14 A15
A16 A17 A18 A19


Iskoncentrationerne er beregnet ud fra satellitmålinger af den naturlige (termiske) mikrobølgestråling fra jordens overflade. Filerne er simple tekstfiler med flg. kolonner:
dag, måned, år, iskonc. juliansk dag, decimal-år, antal datapunkter

Hvis antallet af datapunkter afviger meget fra det normale for området, har satelitten nok ikke kunnet optage hele området den pågældende dag, og data er usikre.

Iskoncentrationen er et tal mellem 0 og 1 der angiver hvor stor en brøkdel af området der er dækket af is. På grund af variationer i isens mikrobølgestråling samt atmosfærens indflydelse kan der ofte optræde værdier mindre end 0 eller større end 1. De er blot en del af den usikkerhed der generelt er på målingerne.

Vælg et eller flere områder, og se hvordan isudbredelsen har forandret sig de seneste 25 år. Prøv at fjerne den gennemsnitlige årstidsvariationen.   Hjemmeside med lignende data.


Klik for at se animation

Animation af isbevægelser
Animationer lavet af Brigham Young Universitetet i USA.
Animationen viser isudbredelse/bevægelse i løbet af 1 år.
Sæt din player til at loope for at se animationen gentaget.

Flere animationer af samme slags


Animation

Klik for at se animation

Animation af isudbredelse
Animationer lavet af Ørsted-DTU.
Animationen viser isudbredelsens variation i løbet af 1 år.
Sæt din player til at loope for at se animationen gentaget.


AnimationAnimation af isbjørnebevægelser ved Grønlands Østkyst
De to bjørne blev mærket i September 1994, og animationen kører igennem 4 år.
Den ene sender ophørte efter ca. 2 år, men den anden fungerede i næsten 4 år.

Mere om isbjørneprojektet


Visualiseringer fra NASA


Andre visualiseringer fra NASA - Cool !!

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003100/a003181/index.html#media

 


Mål selv isbevægelser.

Ved hjælp af billederne i www.seaice.dk kan I selv måle isbevægelser. Brug f.eks. modis billederne fra marts eller april måned. Prøv at finde 2 skyfri billeder med nogle dages mellemrum.
Prøv også ASAR billederne (envisat.GMMorbits eller envisat.WSMorbits). Man kan se hvilke orbits (satellitbaner) der dækker hvilke områder ved at aktivere overlays  envisat GMM coverage og envisat WSM coverage. De små tal er klokkeslet der derefter kan bruges til at finde billederne i billedlisten. Efter 3 dage kommer satelitten tilbage i næsten samme bane på samme tidspunkt.
Gennemsnitshastigheden udregnes ved at notere positionen af samme isflage i de to billeder, og derefter beregne
v=111.12*sqrt((lat2-lat1)**2+((lon2-lon1)*cos(lat))**2)/tid
lat er breddegrad, lon er længdegrad, sqrt er kvadratrod og tid er tidsforskellen mellem de to billeder i timer
Hvorfor denne formel?
Hint: Der er kortere mellem længdegraderne jo længere man kommer mod nord. Der er 60 sømil mellem breddegrader. En sømil er ca, 1.852 kilometer.


Havis
 
Klik for at se i Google Earth


Havis i GoogleEarth

Opdateres flere gange om dagen
Fra NASA mikrobølge radiometer data

Leveres af DTU

.
sectionline
www.satelliteeye.dk