Satellite Eye Startside

Satellite Eye for Galathea 3 på DTU

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   

Tilbage
DATA

Samlet data i Text fil(10MB)

Samlet data i Exel fil(17MB)
 
SST-Havtemperatur
Satellite måling

 

Satellit observationer af SST

I skrivende stund, er der flere satellitter i kredsløb som bærer instrumenter til at måle SST. De flest af disse målinger samles af Satellite Eye projektet og kombineres til at udarbejde de daglige højopløsningsbilleder af satellit SST. Den rumlige opløsning og den tidslige opløsning af satellitobservationer varierer fra et instrument til det andet.
 
Tabellen nedenfor giver et overblik over de vigtigste kilder til satellit SST. Bemærk at observationerne der stamme fra TMI og SEVIRI data kun anvendes for regionerne mellem breddegraderne 40 grader syd og 40 grader nord.
 

Instrument

Satellit

Rumlig opløsning

Tidslig opløsning

Måleteknik

Forventet fejl, std. afv. i C

AATSR

ENVISAT

1 km 

~1 gang hver 2-3 dage

IR

0.3

AVHRR

NOAA polar kredsløb

2 km 

To gange dagligt

IR

0.5

AMSR-E

Aqua

25 km 

Dagligt

MB

0.7

TMI

TRMM

25 km 

To gange dagligt

MB

0.7

MODIS

Aqua

2 km 

Dagligt

IR

0.7

SEVIRI

Meteosat-8

5 km 

Hver time

IR

0.8

 Tabel 1: Et overblik af kilderne til højopløsnings satellitbårne SST-målinger. IR er infrarød og MB er mikrobølge.

Dataen er indsamlet ved hjælp af Hav og Havis SAF (Satellite Application Facility) tilhørende EUMETSAT (Satellitoperatør for Det Europæiske Meteorologiske Institut).

Idet infrarøde målinger er begrænset af skydække og mikrobølgemålingerne er temmelig grovkornet, har man anvendt yderligere interpolation på data før at man har kunnet opnå højopløsnings SST felt uden huller i.

Observationerne i tabellen er derfor samlet af DMI og anvendt i en metode, der hedder objektiv analyse. Denne metode bruger statistik til at udfylde hullerne og giver et interpoleret SST felt hver dag med en opløsning på omkring 5 km.

Den infrarøde stråling og mikrobølgestrålingen stammer fra den øverste millimeter eller mindre af havets overflade, men de havtemperaturer der præsenteres her er korrigeret så de svarer til temperaturen af den øverste meter. Dette er gjort ved at sammenholde en meget stor mængde målinger fra skibe med satellitmålingerne.

SST Animationer i Google Earth
SST af Nord Atlanten

SST af Atlanten nord for Ækvator

SST af Atlanten syd for Ækvator

SST af Syd Atlanten

SST af Indiske Ocean Nord

SST af Indiske Ocean Syd

SST af Stillehavet Syd

www.satelliteeye.dk