Satellite Eye Startside

Satellite Eye for Galathea 3 på DTU

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   

Tilbage
DATA

Samlet data i Text fil(10MB)

Samlet data i Exel fil(17MB)
 
SST-Havtemperatur
Indfrarød måling 

 

Infrarød SST
 
Satellite Eye projektet har installeret et infrarødt radiometer ombord på Gelethea. Instrumentet måler den infrarøde varmestråling fra havets overflade og denne stråling omsættes til en temperatur. Da de infrarøde stråler stammer fra den øverste   

Indtrængningsdybde

Den infrarøde stråling trænger mindre end 1 millimeter ned i havvand, og derfor repræsenterer den stråling som de infrarøde instrumenter måler kun temperaturen lige i selve havoverfladen.

Temperaturen målt via strålingstemperaturen refereres ofte også til som havoverfladens hindetemperatur, fordi den kun repræsenterer hinden af overfladen. Dette betyder at strålingstemperaturen af havoverfladen ikke er lig med havoverfladens bulktemperatur, men at den er en smule lavere.

I dagtimerne kan temperaturforskellen være op til 0,5 C, mens den i nattetimerne falder til typisk 0,2 C eller endnu lavere. Ud fra et fysisk standpunkt har strålingstemperaturen og bulktemperaturen forskellige egenskaber, men fra en praktisk vinkel har de meget til fælles.

Det har ført til udviklingen af forskellige algoritmer fra hvilke man kan udlede havoverfladens bulktemperatur fra strålingstemperaturen.

SST Animationer i Google Earth
SST af Nord Atlanten

SST af Atlanten nord for Ækvator

SST af Atlanten syd for Ækvator

SST af Syd Atlanten

SST af Indiske Ocean Nord

SST af Indiske Ocean Syd

SST af Stillehavet Syd

www.satelliteeye.dk